Milieu

Lucht

Lucht

De gemeente Lingewaal heeft een geur beleid. Lees hier meer over dit beleid, de geurverordening en alle aanvullende informatie.

Inwoners

Inwoners

Door uw woning energiezuinig te maken, kunt u jaarlijks veel besparen. Dit kan al met kleine aanpassingen. Het is niet alleen goed voor uw portemonnee, maar ook voor het klimaat.

Flora en fauna

Flora en fauna

Genieten van de natuur is heerlijk. Maar soms zorgen planten of dieren ook voor overlast. Samen met u zorgt de gemeente zorgt voor de bestrijding hiervan.

Duurzaamheid

Duurzaamheid

Gemeente Lingewaal wil een bijdrage leveren aan een duurzame samenleving. Dit kan door verantwoord om te gaan met natuurlijke hulpbronnen, zoals fossiele energie, de uitstoot van CO2 te verminderen, intensief te recyclen en gebruik te maken van duurzame energie.

Geluid

Geluid

Hier vindt u meer informatie over het geluidbeleid in Lingewaal, net als informatie over het gebruik van knalapparaten en vliegoefeningen van de Koninklijke Luchtmacht.

Externe veiligheid

Externe veiligheid

Bepaalde activiteiten brengen risico’s op ongevallen met grote gevolgen met zich mee, zoals bij transport van gevaarlijke stoffen. Externe veiligheid richt zich op het beheersen van deze risico’s.

Bedrijven/verenigingen

Bedrijven en verenigingen

Steeds meer ondernemers en verenigingen zoeken actief naar mogelijkheden om het energieverbruik in hun bedrijf te verminderen. Met eenvoudige maatregelen kunt u veel besparen. Er zijn ook tal van regelingen, waarvan u gebruik kunt maken. 

Bodem

Bodem

De regels over het verplaatsen van grond voor een uitgraving of ophoging staan in het bodembeheerplan, zodat grond in de gemeente op verantwoorde wijze verplaatst kan worden.