Melding woon- en leefomgeving

Storing water, gas en stroom melden?

Op de website waterstoring.nl kunt u zien of er bij u in de buurt een storing is in de waterleiding. Via gasenstroomstoringen.nl kunt u de storingen van gas en stroom in uw buurt zien. Ook kunt u via deze pagina's een storing melden.

Melding waterstoring Melden storing gas of stroom

Milieuklacht

Heeft u een milieuklacht over stank, geluid, rook of stof? Hier kunt u een melding indienen over dit milieuoverlast.

Melding milieuklacht

Overige meldingen

Zwerfvuil? Verstopte riolering? Losse tegels? Een omgewaaide boom? Andere meldingen of tips over uw buurt? Klik op de knop om hier een melding van te maken.

Melding woon- en leefomgeving  

Spoed

Wanneer er gevaar en/of grote schade kan ontstaan als een storing of calamiteit niet direct wordt opgelost, bel dan de calamiteitenlijn via 06 - 21 49 56 88. Bijvoorbeeld:

  • Om 22.00 uur merkt u dat het hoofdriool verstopt is.
  • Door een windvlaag valt een boom of een zware tak op de weg.
  • Op zondagmiddag ziet u een verzakking in de weg die gevaarlijk is voor het verkeer.