Mantelzorg en vrijwilligerswerk

Mantelzorg

Mantelzorgers zorgen langdurig en intensief onbetaald voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende persoon uit hun omgeving. Dit kan een partner, ouder of kind zijn, maar ook een ander familielid, vriend of kennis.

Mantelzorg

Mantelzorgcompliment

De gemeente Lingewaal heeft veel waardering voor het werk van mantelzorgers. Dit wil de gemeente graag uiten door middel van een financiële tegemoetkoming voor mantelzorgers. Deze tegemoetkoming heet het ‘mantelzorgcompliment’ en bedraagt € 100,-- per jaar. Per ontvanger van mantelzorg kan er maximaal één maal per jaar één aanvraag gedaan worden voor een mantelzorgcompliment. Meer informatie over mantelzorg en wie een mantelzorgcompliment kan aanvragen, leest u in onderstaand informatieblad. Ook vindt u hieronder een aanvraagformulier waarmee u een mantelzorgcompliment kunt aanvragen. Dit aanvraagformulier is ook verkrijgbaar via het Wmo-loket.

Respijtzorg

Zorgt u voor een partner, vriend(in), kind, buurman of buurvrouw? Dan kunt u om hulp of begeleiding vragen bij het uitvoeren van deze zware taak. Dit heet respijtzorg. Respijtzorg is zorg die meestal tijdelijk aan de hulpbehoevende wordt gegeven. U kunt het zien als vervanging van of aanvulling op de zorg die u biedt. Het kan gaan om een oppas thuis. Of degene voor wie u zorgt gaat een nachtje ergens logeren, naar de dagopvang of een zorgboerderij. Wilt u respijtzorg aanvragen? Neem dan contact op met het Wmo-loket van gemeente Lingewaal.

Extra huishoudelijke hulp

Ook in 2018 kunnen inwoners van Lingewaal vouchers voor huishoudelijke hulp aanvragen bij het Wmo-loket. De eigen betaling blijft € 5,- per uur. Meer informatie.

Mantelzorgruimte

Woont u in de gemeente Lingewaal? En krijgt u intensieve zorg en/of ondersteuning van een mantelzorger of bent u een mantelzorger die intensieve zorg en/of ondersteuning geeft? En overweegt u om een (vergunningsvrije) mantelzorgruimte te bouwen/ plaatsen, neemt u dan contact op met het Wmo-loket.

De Wmo-consulenten brengen uw situatie in beeld. Als er twijfel bestaat over de aanwezige zorg- of ondersteuningsbehoefte, kan de gemeente een onafhankelijke adviseur inschakelen voor een verklaring.

Als er sprake is van mantelzorg is het creëren van mantelzorgruimten in de vorm van aan-, ver- of nieuwbouw in vele gevallen vergunningsvrij. U mag als burger binnen bepaalde ruimtelijke grenzen, zoals deze vermeld staan in het Besluit omgevingsrecht (Bor), vergunningsvrij bouwen.

Bij controle door de gemeente moet u een brief van de gemeente kunnen laten zien dat er sprake is van een mantelzorgsituatie en dat een mantelzorgwoning is toegestaan.

Bij vragen neem contact op met het Wmo-loket van gemeente Lingewaal.

Hulp voor mantelzorgers

Meer informatie over mantelzorghulp vindt u op de website sociaal.lingewaal.nl.

Vrijwilligerswerk

Vrijwilliger worden? Of een vrijwilliger nodig? Meer informatie over vrijwilligerswerk vindt u op de website sociaal.lingewaal.nl.

Vrijwilligerswerk