Lingewaal kan meer

Sinds 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor bijna alle ondersteuning aan mensen die het alleen niet redden op het gebied van werk, maatschappelijke ondersteuning, welzijn, opvoeding en jeugdzorg. Samen met partners pakken de gemeenten deze ondersteuning op. Kijk voor meer informatie op de website bij Sociale zaken.

Je kan vaak meer dan je denkt

Hier vindt u informatie en inspiratie over de veranderingen op het gebied van zorg, welzijn en werk in de gemeente Lingewaal. Veranderingen die aansluiten bij de ambities van Lingewaal: meer mensen aan het werk, meer talentontwikkeling, meer zelfredzaamheid en - daardoor - minder afhankelijkheid van zorg. De belangrijkste boodschap die de gemeente Lingewaal aan hun inwoners willen meegeven: ‘als het gaat over zorg, welzijn & werk kan je vaak meer dan je denkt’. Tegelijkertijd mogen inwoners ook hulp van de gemeente verwachten als ze die nodig hebben.

Nieuwsbrief

Via de nieuwsbrief 'Lingewaal kan meer' geven we u inzicht in de verandering die we meemaken. U leest regelmatig wat er verandert, wat er tot nu toe is gedaan en wat de huidige stand van zaken is. Wilt u zich abonneren op de nieuwsbrief? Stuur dan een e-mail naar communicatie@lingewaal.nl en vermeld in het onderwerp van de e-mail 'Aanmelding nieuwsbrief Lingewaal kan meer'.

Meer weten?

Kijk voor meer informatie over zorg en welzijn op www.rivierenlandkanmeer.nl en voor informatie over werk op www.samensterkinderegio.nl.