Klachten, bezwaar, beroep en dwangsom

Klachten

Klachten

Bent u niet tevreden over het werk van de gemeente? Of vindt u dat u door een medewerker of bestuurder van de gemeente niet correct bent behandeld? U hebt dan de mogelijkheid om een klacht in te dienen.

Dwangsom

Dwangsom

U kunt de gemeente in gebreke stellen, als deze de beslistermijn overschrijdt.

Bezwaar en beroep

Bezwaar en beroep

Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente, dan kunt u in veel gevallen een bezwaarschrift indienen.

Commissie bezwaarschriften

Commissie bezwaarschriften

De commissie bezwaarschriften adviseert het college van B&W over bezwaarschriften. Deze commissie is onafhankelijk.