Kernenbudget en leefbaarheidssubsidies

Wilt u bijdragen aan de verbetering van de leefbaarheid van uw woonomgeving? Heeft u alleen of samen met een groep, organisatie, vereniging of bedrijf waar u deel van uitmaakt een idee om dit concreet aan te pakken? Dan kan de gemeente of de provincie Gelderland een financiële bijdrage leveren zodat dit initiatief ook mogelijk wordt.

Leefbaarheidssubsidie provincie Gelderland

Heeft u samen met vier andere bewoners een plan om de leefbaarheid in uw buurt, wijk of kern te verbeteren? En leidt dat tot gezamenlijke activiteiten? Dan kunt u in aanmerking komen voor een subsidie van maximaal 75% van de kosten van het plan. Het subsidiebedrag ligt tussen € 10.000 en € 25.000.

Kijk op www.leefbaarheid.gelderland.nl voor meer informatie.   

Wilt u professionele begeleiding bij het opstellen van uw plannen of bij de samenwerking met anderen? De Leefbaarheidsalliantie Gelderland geeft kosteloos advies. U bereikt hen via vraag@leefbaarheidgld.nl.

Kost uw plan minder dan € 10.000? Dan kunt u wellicht aanspraak maken op Kernenbudget.

Kernenbudget: jaarlijks bedrag per kern

Vanaf 2015 heeft de gemeente jaarlijks een bedrag van € 10.000 per kern beschikbaar voor initiatieven die bijdragen aan de verbetering van de leefbaarheid van één van de kernen van Lingewaal. Deze subsidiemogelijkheid komt voort uit het coalitieprogramma 2014-2018 ‘Zorgen voor Morgen’ en is bedoeld om kleine, kortdurende en incidentele initiatieven te ondersteunen.

Iedereen kan aanspraak doen op het budget, zowel individuele inwoners als groepen, organisaties, verenigingen en bedrijven. Het initiatief moet worden ondersteund door ten minste tien inwoners van de betreffende kern. Het initiatief blijft van de initiatiefnemer(s), de gemeente neemt geen taken over. Per initiatief kan maximaal € 5.000 subsidie worden verkregen. De subsidieverstrekking gebeurt op basis van vertrouwen. Het bedrag wordt vooraf uitgekeerd, achteraf vragen wij u een (foto-) verslag in te leveren.

Aanvraagformulier subsidie kernenbudget

Verordening subsidie kernenbudget

Voorwaarden voor Kernenbudget

 • Uw activiteit/initiatief zorgt voor meer leefbaarheid in uw kern voor de inwoners van uw kern.
 • Uw activiteit/initiatief zorgt er (bij voorkeur) voor dat mensen elkaar ontmoeten.
 • Uw activiteit/initiatief is openbaar toegankelijk.
 • Uw activiteit/initiatief is nieuw, kortdurend en eenmalig (het mag wel een langetermijnimpact hebben op de leefbaarheid).
 • U werkt het idee zelf uit tot een plan met begroting en voert dit ook zelf uit, samen met andere inwoners.
 • U bent contactpersoon voor het idee, ook voor andere bewoners.
 • Voor het idee is aantoonbaar draagvlak in de kern.

Bijzonderheden die handig zijn om te weten:

 • Voor een activiteit is het vaak nodig om een melding te doen van een klein evenement of een evenementenvergunning aan te vragen. U bent hier zelf verantwoordelijk voor.
 • Als uw idee iets wil toevoegen aan de openbare ruimte (denk aan bankjes of speeltoestellen) is het vaak nodig om een omgevingsvergunning aan te vragen en soms een overeenkomst te sluiten met de gemeente. Hier zijn kosten aan verbonden.
 • De coördinator kernenbudget kan u helpen bij vragen.
 • Ook andere organisaties kunnen u helpen bij de uitvoering van uw ideeën en activiteiten.

Aanvragen Kernenbudget

 • Het initiatief moet worden ondersteund door ten minste tien inwoners van de betreffende kern.
 • Vraag de bijdrage aan met het aanvraagformulier.
 • U krijgt binnen 8 weken bericht of u een bijdrage ontvangt.
 • Per initiatief kunt u voor maximaal € 5.000 subsidie aanvragen.
 • Wij vragen geen verantwoording van de subsidie, maar vragen om een korte tekst met foto’s  die de gemeente kan gebruiken in haar communicatie bijvoorbeeld voor het plaatsen op onze website.

Initiatieven 2018

Verenigingsmarkt Dorpshuis De Poort

Met behulp van een bijdrage uit het kernenbudget hebben verenigingen uit Herwijnen zich tijdens de Verenigingsmarkt in Dorpshuis de Poort kunnen presenteren aan de inwoners. De verenigingen waren bij het inrichten van de kramen al enthousiast en hebben hun beste beentje voorgezet. Er was zelfs een pony van een lokale ruitervereniging aanwezig.

Zeskamp Oranjevereniging Vuren

Tijdens Koningsdag 2018 kon Oranjevereniging Juliana met een bijdrage uit kernenbudget een leuke teamgerichte inspanning organiseren. Door een zeskamp te houden, werden in Vuren jeugd en volwassenen op een sportieve manier bij elkaar gebracht.

Meet & Eat

‘Meet & Eat’ is een sociale activiteit van het Oranje Comité Asperen. Inwoners uit Asperen van verschillende culturen waren in de gelegenheid om kennis te maken door elkaar te ontmoeten en letterlijk te proeven van elkaars culturen door het serveren van zelfgemaakte hapjes. Ook is een pubquiz gehouden over Asperen en Nederland.

Initiatieven 2017

Theater Aan Weerszijden

Op 21, 22 en 23 september 2017 gingen inwoners van de dorpen Herwijnen en Zuilichem de dialoog aan met elkaar tijdens de openluchtvoorstelling Aan Weerszijden. Bijzonder, omdat de dorpen zichtbaar tegenover elkaar liggen met de rivier de Waal ertussen. Op beide oevers stond een podium en beeldscherm, zodat alles te volgen was. De voorstelling schiep een beeld van de dorpen door de jaren heen.

Bekijk de video Aan Weerszijden.

Kunstboom 2017

Van 16 tot en met 30 december 2017 stond er voor het Lingewaalse gemeentehuis een aantal tijdelijke, speciaal voor deze gelegenheid gemaakte kunstwerken. Alle deelnemende kunstenaars kregen een kerstboom met het verzoek er een kunstwerk van of mee te maken. Dit kunstproject is mede mogelijk gemaakt door het kernenbudget.

Buurtontmoetingsplek Spijk

Op initiatief van een groep enthousiaste inwoners heeft Spijk een eigen Buurtontmoetingsplek (Bop) gekregen in dorpshuis De Lindehof. De Bop is een laagdrempelige ontmoetingsplek die u iedere eerste en derde dinsdagmiddag van de maand tussen 13.30 uur en 16.30 uur kunt bezoeken.

Foto: CBS De Hoeksteen

AED dorphuis De Krakeling

Heukelum is met behulp van het kernenbudget een 24/7 beschikbare AED rijker. Heukelum Aktief nam het initiatief om de AED te plaatsen aan het nieuwe Dorpshuis De Krakeling.

Vliegeniersmuseum Fort Vuren

De Stichting Eerbetoon Geallieerde Vliegeniers Lingewaal opende woensdag 10 mei 2017 het WOII- en Vliegeniersmuseum. In het museum zijn persoonlijke spullen van de vliegeniers te zien, maar ook vliegtuigonderdelen, foto’s, documenten en audio- en filmbeelden. Het museum is tijdens de openingstijden van Fort Vuren gratis te bezichtigen. De gemeente stimuleerde dit initiatief door een subsidie uit het Kernenbudget beschikbaar te stellen.

Fotograaf: Etienne Hessels

Invalidenvissteiger in Herwijnen

Hengelsportvereniging (HSV) Herwijnen heeft van de gemeente een subsidie uit het kernenbudget gekregen voor de realisatie van een invalidenvissteiger aan het water bij de Meerenburg in Herwijnen. Met de komst van een invalidenvissteiger krijgen ouderen en slecht ter been zijnde inwoners de mogelijkheid om te kunnen vissen. Daarnaast is de vissteiger ook toegankelijk voor andere inwoners/gebruikers. Minder valide mensen krijgen voorrang op de vissteiger. Een vispas is nodig om te kunnen vissen.

Ontmoet en Proef Vuren

In Vuren heeft Oranjevereniging Juliana ‘Ontmoet en Proef’ georganiseerd. Tijdens deze activiteit op zaterdag 29 april stond de verbinding en het contact tussen verschillende culturen centraal. 

AED Heukelum

In Heukelum is met behulp van het kernenbudget de eerste 24/7 beschikbare AED rijker. Heukelum Aktief nam het initiatief om de AED te (laten) plaatsen aan het nieuwe Dorpshuis De Krakeling.

Klimwand, feest Jeugdsoos de Halte Vuren

Ter gelegenheid van het vijfjarig bestaan van Jeugdsoos de Halte organiseerde de jeugdsoos verschillende activiteiten in het centrum van Vuren. Met het kernenbudget werd een klimwand gehuurd.

Buurtpreventieteam Asperen

Het buurtpreventieteam Asperen kan met een subsidie uit het kernenbudget veiligheidshesjes en zaklampen aanschaffen.

Initiatieven 2016

De Speelboom Herwijnen

Speeltuin De Speelboom heeft met behulp van het Kernenbudget enkele speelvoorzieningen vervangen. Daarnaast verricht de vereniging eenvoudig onderhoud en houdt toezicht op de speeltuin.

Bankjes op de stadswal Heukelum

Stichting Stadswal Heukelum heeft met behulp van een subsidie uit het kernenbudget bankjes kunnen plaatsen op de gereconstrueerde stadswal in Heukelum.

Jeu de Boules baan Vuren

Vuren Actief heeft een beroep gedaan op het kernenbudget voor de aanleg van een jeu de boules baan. Samen met de gemeente is een geschikte locatie gezocht: het openbare groen achter de kerk op Mildijk 119 in Vuren.

Speeltuinvereniging Herwijnen

Dit jaar is in Herwijnen in samenwerking met de gemeente een nieuwe speeltuinvereniging opgericht die verantwoordelijk wordt voor speeltuin De Speelboom. Voor de opstart van deze vereniging heeft de gemeente een kernenbudget beschikbaar gesteld. De speeltuinvereniging gebruikt dit budget onder andere voor gereedschap, sponsors en ledenwerving, een website en een openingsfeest. Meer weten? Kijk dan op de Facebookpagina van de speeltuinvereniging.

Stichting Speeltuinwerk Vuren

Stichting Speeltuinwerk Vuren richtte met behulp van het Kernenbudget een nieuwe speelplek in. De stichting gebruikte daarvoor speeltoestellen van OBS De Vuurvlinder, de school die bij aanvang van het schooljaar 2016-2017 is opgeheven. Op deze manier hebben de speeltoestellen een nieuwe bestemming gekregen. Neem voor meer informatie over de speeltuin een kijkje op de Facebookpagina van de stichting.

AED Spijk

In Spijk was tot nu toe geen openbaar toegankelijke externe defibrilator (AED). Op initiatief van de voetbalvereniging is met behulp van het kernenbudget een AED met buitenkast aangeschaft. De AED hangt bij de ingang van het dorpshuis.

AED Herwijnen

Met het kernenbudget en extra sponsoring is een externe defibrilator (AED) met buitenkast aangeschaft. Deze is gemonteerd op Meernburg 27 in Herwijnen. Ook zijn vrijwilligers getraind in het reanimeren en bedienen van de AED. De AED is aangemeld en geregistreerd bij HartslagNu, vrijwilligers melden zich ook aan, zodat zij gealarmeerd worden als er iemand hulp nodig heeft in de directe omgeving. Het onderhoud van de AED is voor de komende vijf jaar ook geregeld.

Eerbetoon geallieerde vliegeniers Lingewaal

In Lingewaal zijn tijdens de tweede wereldoorlog op diverse plekken vliegtuigen neergestort. De stichting Eerbetoon Geallieerde vliegeniers Lingewaal heeft subsidie gekregen voor het maken van een herinneringsroute met informatieborden. Voor de basisschoolleerlingen wordt een lesbrief opgesteld in samenwerking met het Gelders Erfgoed. Met dit initiatief wordt de plaatselijke historie toegankelijk en beleefbaar gemaakt, wat een positief effect heeft op de leefomgeving. Meer informatie vindt u op de website van Eerbetoon geallieerde vliegeniers Lingewaal.

Speeltuinvereniging Asperen

In Asperen is sinds dit jaar een speeltuinvereniging die verantwoordelijk wordt voor de speeltuinen in Asperen. Voor de opstart van deze vereniging is een kernenbudget beschikbaar gesteld. Deze subsidie is bestemd voor onder meer opleiding, website, materialen, reclame en voorlichting. Meer informatie vindt u op de website van Speeltuinvereniging Asperen.

DJ workshop Jaarmarkt Heukelum

In het kader van het lustrumjaar organiseerde de stichting Jaarmarkt Heukelum dit jaar een speciaal onderdeel voor de jeugd van 12 tot en met 20 jaar. Dit is ''Los op de wal''. Door hen te betrekken wil de stichting de jeugd warm maken voor het verenigingsleven. Het organiseren van activiteiten voor de jeugd draagt bij aan de leefbaarheid in Heukelum voor die doelgroep. Om die reden heeft de jaarmarkt subsidie gekregen om de DJ workshop te kunnen organiseren.

Asperen Actief

In Asperen is subsidie verleend voor het opstarten van een burgerparticipatienetwerk. De initiatiefgroep heeft hierin het voorbeeld van Heukelum Actief gevolgd. Asperen Actief wil verbinding maken tussen burgers, stichtingen, kerken, vereniging en scholen. Daarbij wil Asperen Actief vraag en aanbod met elkaar verbinden. U kunt contact opnemen met Asperen Actief via info@asperenactief.nl.

Pannakooi Voetbalvereniging Vuren

Bij de voetbalvelden van de voetbalvereniging in Vuren is een pannakooi aangelegd. De pannakooi is bedoeld voor de jongste jeugd van Vuren. Onder de bezoekers van de voetbalvereniging zijn vaak kleine kinderen, die in de pannakooi een veilige plek hebben om te kunnen voetballen. De pannakooi is altijd open en bedoeld voor alle jeugd van Vuren. Om die redenen heeft de voetbalvereniging hiervoor subsidie gekregen uit het kernenbudget.

Pannakooi Voetbalvereniging Heukelum

Ook bij de voetbalvelden van voetbalvereniging Heukelum is een pannakooi aangelegd met behulp van subsidie uit het kernenbudget. Ook deze pannakooi is voor iedereen toegankelijk en bedoeld voor alle jeugd van Heukelum.

Hekwerk speeltuin Beerakker Heukelum

Het hekwerk van speeltuin de Beerakker was aan vervanging toe. De speeltuin is een goed georganiseerde speeltuin met bovenlokale aantrekkingskracht. De speeltuin is bedoeld voor de jeugd van 0-12 jaar, maar ook oudere jeugd kan hier goed terecht. Het hekwerk is noodzakelijk voor een veilige en verantwoorde speelomgeving. Vanwege de bijdrage aan de leefbaarheid van de speeltuin heeft de speeltuinvereniging kernenbudget gekregen voor de vervanging van het hekwerk.

Initiatieven 2015

Buurtontmoetingsplek (BOP) Herwijnen

De BOP Herwijnen is elke twee weken geopend. Die ochtend is iedereen welkom voor een kop koffie of thee, het spelen van een spel, creatief bezig zijn, krijgen van informatie en stellen van vragen.

Buurtontmoetingsplek (BOP), Herwijnen

Akkerrandenproject 'De Weidebloem' Herwijnen

Aan de Nieuwe steeg is een braakliggend terrein. Door de Stichting Akkerrandenproject "de Weidebloem” is dit terrein ingezaaid en is een dierenweide ingericht, waardoor de bewoners dit als ontmoetingsplek/ parkje kunnen gebruiken. Subsidie is verleend voor de uitbreiding van de dierenweide en het inzaaien van de akkerrandenstrook.

nieuwe omheining schapen achter het nieuwe hek schooltuinen

Herdenkingsmonument Asperen

Door de werkgroep Herdenkingsmonument is kernenbudget aangevraagd voor de oprichting van een herdenkingsmonument in Asperen. Deze zal waarschijnlijk bij de muziektent voor het gemeentehuis worden geplaatst. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de werkgroep via monumentasperen@gmail.com.

Materialen voor bouwdorp Vuren

In Vuren is in de zomer een bouwdorp georganiseerd. Dit is al een keer eerder gebeurd, maar de opzet is nu vergroot. Voor de organisatie van het evenement zijn spullen nodig, zoals stoelen, banken en tafels. Deze zijn van het kernenbudget aangeschaft en kunnen ieder jaar weer worden gebruikt en ook beschikbaar worden gesteld voor andere activiteiten.

Bouwdorp Vuren van bovenaf gezien

Apparatuur voor de ouderenbond

De christelijke ouderenbond (PCOB), afdeling Lingewaal heeft subsidie gekregen voor de aanschaf van geluidsapparatuur, waaronder luidsprekers, microfoon en beamer. Deze apparatuur was nodig om de verstaanbaarheid en daarmee de toegankelijkheid voor de oudere mensen te vergroten. De PCOB is de hartelijke aanbeveling meegegeven de apparatuur ter beschikking te stellen van andere (ouderen)verenigingen in Lingewaal.

Buurthulp en buurtparticipatie door Heukelum Actief

In Heukelum is een subsidie verleend voor het opstarten van een buurtontmoetingsplek en vrijwilligerscentrale. De stichting Heukelum Actief heeft het voornemen een vrijwilligerscentrale op te richten voor buurthulp en burgerparticipatie. Deze centrale gaat een intermediaire functie vervullen tussen samenleving en overheid op het gebied van welzijn. U kunt meer informatie vinden op de website www.heukelumactief.nl.

Tijdelijke ijsbaan in het centrum van Vuren

De Oranjevereniging heeft subsidie gekregen voor het plaatsen van een tijdelijke overdekte ijsbaan op het dorpsplein in Vuren. Daaromheen zijn activiteiten georganiseerd. Een dergelijk evenement had nog niet eerder plaatsgevonden in Vuren.

Accentpalen bij CBS De Hoeksteen in Spijk

De school heeft subsidie gekregen voor het plaatsen van twee accentpalen bij beide ingangen van de school. Deze zijn bedoeld om de bereikbaarheid en zichtbaarheid van de school te verbeteren.

Accentpalen bij CBS De Hoeksteen in Spijk

Oogstfeest Herwijnen

Door de historische vereniging in Herwijnen is in augustus het driejaarlijkse oogstfeest georganiseerd. Het oogstfeest is voor alle inwoners van Herwijnen en kreeg een subsidie toegekend. 

    

Zonnepanelen voor de voetbalvereniging van Heukelum

De voetbalvereniging heeft een bijdrage gekregen voor de aanschaf van zonnepanelen. Het grootste deel van het bedrag is opgebracht door middel van crowdfunding. Bij het initiatief zijn veel vrijwilligers betrokken. Op www.vvheukelum.nl/contact/zonnepanelen kunt u hier meer over lezen.

Kerstfair in Heukelum

In december is in Heukelum met behulp van het kernenbudget een kerstfair met de titel “Request voor een Kerstpakket” georganiseerd. Ondanks de regen was er een goede opkomst en is er een mooi bedrag ingezameld. Met de opbrengst zijn voor alle ouderen kerstpakketten samengesteld en bij hen thuis bezorgd. Bij de kerstfair waren vrijwilligers, scholieren, jeugd, verschillende verenigingen en lokale ondernemers betrokken.

  

Ontmoetingsplek Vuren

In het dorpshuis van Vuren wordt een laagdrempelige ontmoetingsplek georganiseerd. De subsidie is verleend om een aantal incidentele uitgaven te kunnen doen. De bedoeling is dat er wekelijks een ontmoetingsochtend wordt georganiseerd, waarbij men tevens terecht kan met hulpvragen.

Wekelijkse maaltijdvoorziening Asperen

Door een groep vrijwilligers is het initiatief ontstaan om een wekelijkse maaltijd te organiseren. Deze maaltijdvoorziening “SpreekSmakelijk Asperen” is voor iedereen, maar met specifieke aandacht voor armen, eenzamen, mensen in sociaal isolement, vluchtelingen, maar iedereen is welkom. De subsidie is verleend om de kosten van de eerste periode van de maaltijdvoorziening te dekken.

Oprichten Hospice in Herwijnen

Door een groep vrijwilligers is een werkgroep opgericht om te komen tot een hospice voor Lingewaal. De subsidie is verleend voor de opstart van de werkgroep. In de eerste plaats wil men starten met de ondersteuning van mantelzorgers bij palliatieve terminale zorg. Op termijn wordt gewerkt aan de oprichting van een hospice.