Kabinetszaken

Kabinetszaken ondersteunt de burgemeester bij de aan het ambt verbonden werkzaamheden.Tot het werkterrein van kabinetszaken hoort eveneens koninklijke onderscheidingen en het organiseren van speciale bijeenkomsten.
 Koninklijke Onderscheiding

Overal in Nederland zetten mensen zich in voor de samenleving. Meestal doen ze dat onopvallend en op de achtergrond. Maar deze personen mogen best eens een keer in het middelpunt van de belangstelling staan. Kent u zo iemand, en vindt u dat deze persoon publieke erkenning verdient?

De meest waardevolle waardering voor hem of haar is het toekennen van een onderscheiding of 'lintje'. Iedereen mag zo'n lintje aanvragen, voor elke gewenste kandidaat. Ook buitenlanders of in het buitenland woonachtige Nederlanders kunt u voordragen.

Iemand kan een lintje verdienen als sprake is van persoonlijke bijzondere verdiensten voor de samenleving. Dat kan vrijwilligerswerk zijn, maar ook een bijzondere invulling van een betaalde hoofdfunctie of een combinatie van beide. Wilt u meer weten over de voorwaarden? Vraag dan de brochure 'Ere wie ere toekomt' aan.

Onderscheiding aanvragen
 Koninklijke Erepenning

De Koninklijke Erepenning is een Nederlandse onderscheiding voor verenigingen, instellingen en stichtingen. Uitreiking vindt alleen plaats bij het 50-jarig jubileum of een veelvoud van 25 jaar daarbij. Een verzoek voor het verkrijgen van de penning moet de betreffende instantie zelf doen bij de burgemeester van de plaats waar de instantie is gevestigd.
 Predicaat Hofleverancier

Het predicaat Hofleverancier is een van de oudste Koninklijke Onderscheidingen van ons land. Het predicaat geeft bedrijven het recht om het Koninklijk Wapen te voeren met de toevoeging “bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier”. Toekenning vindt in de regel plaats ter gelegenheid van een bijzonder jubileum, bijvoorbeeld bij het 100-, 125- of 150-jarig bestaan van een bedrijf. De aanvraagprocedure start minimaal een jaar vooraf bij de burgemeester van de plaats waar de onderneming is gevestigd.
 Carnegie Heldenfonds

Wie vindt dat iemand een redding met gevaar voor eigen leven heeft verricht of met gevaar voor eigen lijf en goed voor een ander in de bres is gesprongen, kan diegene voordragen. Daar is geen tijdslimiet aan verbonden. Een verzoek om toekenning van een onderscheiding kunt u uitsluitend schriftelijk doen.
 


Maatschappij tot Redding van Drenkelingen

De Maatschappij tot Redding van Drenkelingen onderscheidt personen die anderen hebben gered uit een situatie van bijna verdrinken.

Onderscheiding aanvragen
 Nederlandse Veteranendag

De Nederlandse Veteranendag is ingesteld door de Nederlandse regering en sinds 2006 verheven tot nationaal evenement. De dag is een eerbetoon aan alle Nederlandse veteranen, waarbij erkenning en waardering voor hen centraal staat.

Het comité Nederlandse Veteranendag heeft besloten de veteranendag jaarlijks op de laatste zaterdag van juni te organiseren. De hoofdviering vindt plaats in Den Haag. Daarnaast vinden er tegelijkertijd regionale en gemeentelijke veteranendagen plaats. Ook Lingewaal besteedt jaarlijks aandacht aan de Nederlandse Veteranendag.
 Contact

Voor meer informatie en het opvragen van genoemde brochures kunt u contact opnemen met het Bestuurssecretariaat: 
T: (0345) 63 40 50
E: bestuur@lingewaal.nl