Kabels en leidingen

Op 8 januari 2013 heeft het college van burgemeester en wethouders het Handboek ondergrondse infrastructuur vastgesteld. De daarin op genomen regels zijn van toepassing bij het leggen, onderhouden, verleggen of opruimen van kabels en leidingen.

Zie ook