Jeugdhulp

De persoonlijke situatie van uw kind

De persoonlijke situatie van uw kind

Weten hoe het zit met indicaties, het persoonsgebonden budget, de eigen bijdrage van uw kind of benieuwd bij welke gecontracteerde zorgaanbieders uw kind terecht kan? Lees hier verder.

Centrum voor Jeugd en Gezin

Opvoeden en opgroeien

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) bestaat niet meer. In plaats daarvan vindt u op de websites www.opvoeden.nl en www.infovoorjou.nl informatie over opvoeden, opgroeien en gezondheid.

Wet langdurige zorg

Wet langdurige zorg

De Wet langdurige zorg (Wlz) is de opvolger van de AWBZ. De AWBZ geldt niet meer sinds 1 januari 2015.

Jeugdbescherming Gelderland

Jeugdbescherming Gelderland

Jeugdbescherming Gelderland (voorheen Bureau Jeugdzorg Gelderland) richt zich op jeugdhulpverlening, jeugdbescherming, jeugdreclassering en omvat ook Veilig Thuis; het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling

GGZ Jeugdhulpverlening

GGZ Jeugdhulpverlening

De jeugd-GGZ (geestelijke gezondheidszorg) biedt hulp aan kinderen en jongeren met een psychische aandoening die zo ernstig kan zijn, dat zij hierdoor in hun ontwikkeling worden bedreigd.

Veilig Thuis

Veilig Thuis

Veilig Thuis is het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Veilig Thuis is er voor iedereen, jong en oud, die te maken heeft met huiselijk geweld of kindermishandeling of hiervan vermoedens heeft.