Jeugdbescherming Gelderland

Jeugdbescherming Gelderland (voorheen Bureau Jeugdzorg Gelderland) richt zich op jeugdhulpverlening, jeugdbescherming en jeugdreclassering. Jeugdbescherming Gelderland heeft ruime kennis en ervaring in het werken met gezinnen met complexe problemen en met kinderen die in hun ontwikkeling worden bedreigd of strafbaar gedrag vertonen.

Kijk voor meer informatie over Jeugdbescherming Gelderland op www.jbgld.nl of neem telefonisch contact op via telefoonnummer 026 - 362 91 11.

Voor directe hulp bij een crisis is de afdeling Spoedeisende zorg 24 uur per dag bereikbaar via telefoonnummer 0900 - 99 555 99.