Integratie vergunninghouders

De gemeente Lingewaal biedt ieder jaar huisvesting aan vergunninghouders. Dat is een wettelijke taak die alle gemeenten in ons land hebben. Het gaat daarbij om vluchtelingen die na het afronden van het onderzoek naar hun herkomst en achtergrond een verblijfsvergunning hebben gekregen. Iedere gemeente moet jaarlijks naar rato van het eigen inwonersaantal een aantal vergunninghouders opnemen. Behalve huisvesting gaat het daarbij natuurlijk ook om de integratie. Dat vraagt iets van de gemeente, maar ook van u als inwoner en van de nieuwe inwoners. Over hoe dat gaat en wat er beter kan, gaan we graag met u in gesprek. De grote vluchtelingenstroom in 2015 en 2016 was aanleiding voor de gemeente om eerder dit jaar te verkennen welke locaties eventueel geschikt zouden zijn voor het huisvesten van extra vergunninghouders. Die urgentie is er nu niet meer, maar kan in de toekomst opnieuw ontstaan.

 • Verschil tussen een vreemdeling, asielzoeker, vluchteling of statushouder?

  De woorden vreemdeling, vluchteling, asielzoeker en statushouder worden vaak door elkaar gebruikt. Maar ze betekenen allemaal wat anders.

  • Een vreemdeling is iemand die niet de Nederlandse nationaliteit heeft.
  • Een asielzoeker is een vreemdeling die zijn land heeft verlaten en bij de Nederlandse overheid een asielaanvraag indient.
  • Een vluchteling is een asielzoeker die terecht bang is voor vervolging in zijn land. Hij krijgt een asielvergunning. Asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben ontvangen, worden ook wel statushouders of vergunninghouders genoemd.

  Wanneer iemand vijf jaar met een asielvergunning in Nederland heeft gewoond en hij is goed geïntegreerd (spreekt Nederlands en kent de Nederlandse samenleving goed), dan kan hij de Nederlandse nationaliteit aanvragen.

 • Huisvesting vergunninghouders

  Asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben ontvangen noemen we vergunninghouders. Zij verhuizen naar eigen woonruimte. De taak om deze vergunninghouders te huisvesten ligt bij de gemeenten. Een vergunninghouder verhuist in principe binnen 14 weken na het krijgen van een verblijfsvergunning. Helaas hebben de gemeenten op dit moment in de meeste gevallen niet binnen die termijn een woning beschikbaar. Vergunninghouders krijgen daarom ook de mogelijkheid gebruik te maken van onderdak bij familie of vrienden via de 'logeerregeling'. Zo kan bovendien de doorstroom van de azc's worden vergroot.

 • Huisvesting door gemeenten

 • Soort woonruimte

  Vergunninghouders komen terecht in verschillende soorten woningen, bijvoorbeeld een eengezinswoning, portiekwoning of tweekamerappartement in een dorp of stad. Voor alleenstaanden is niet-zelfstandige huisvesting ook een mogelijkheid. Zij delen dan bepaalde voorzieningen, zoals de keuken, de douche, het toilet en/of de woonkamer.

 • Plek van huisvesting

  Meestal komt een vergunninghouder te wonen in de regio waaraan een asielzoekerscentrum is gekoppeld. Soms gaat een vergunninghouder buiten de regio wonen. Bijvoorbeeld als de vergunninghouder eerstegraads familie (ouders, kinderen) of een partner heeft in een andere regio. Of als de vergunninghouder een opleiding volgt of werk heeft in een andere gemeente. Ook kan een medische behandeling die nergens anders kan plaatsvinden een reden zijn om een vergunninghouder in een andere regio te huisvesten.

 • Acceptatie woning

  De vergunninghouder is verplicht het aanbod van een woning van een gemeente te accepteren. Dat geldt ook voor tijdelijke niet-reguliere woonruimte via het gemeentelijk versnellingsarrangement. Met het krijgen van een verblijfsvergunning vervalt het recht op opvang.

 • Voorlichting

  Het COA zorgt voor de begeleiding en voorlichting van vergunninghouders zolang zij in een asielzoekerscentrum wonen. Zij krijgen een programma aangeboden dat bestaat uit lessen over de Nederlandse samenleving, taallessen en individuele gesprekken.

 • Huisvesting vergunninghouders in Lingewaal

  Onderstaande tabel geeft een overzicht van de taakstelling en realisatie van huisvesting van vergunninghouders door de gemeente Lingewaal sinds 2013. Tot nu toe lukt het KleurrijkWonen om de taakstelling te realiseren.

  2013

  2014

  2015

  2016

  Stand per december 2016

  Taakstelling

  6

  10

  20

  29

  29

  Gehuisvest

  7

  14

  19

  11

  32

  Aantal woningen

  4

  5

  7

  4

  9

  Tabel 1: Taakstelling en realisatie huisvesting vergunninghouders gemeente Lingewaal

  De taakstelling voor Lingewaal bedraagt in 2016 29 personen. Deze personen zijn inmiddels allemaal gehuisvest. Per 1 december hebben wij 4 personen meer gehuisvest, dan de taakstelling. Dit heeft met name te maken door de toestroom van nareizigers de afgelopen maanden.

  De taakstelling voor de eerste helft 2017 bedraagt 9 personen.

  In Lingewaal zijn met name eengezinswoningen beschikbaar. Deze zijn toegewezen aan gezinnen en alleenstaanden met nareizend gezin. Een enkele keer is een alleenstaande gehuisvest. Tot nu toe is de taakstelling gerealiseerd binnen de huidige voorraad sociale woningbouw. Om de reguliere voorraad te vergroten heeft KleurrijkWonen een gedeelte van de woningen die op de lijst voor verkoop stonden weer opnieuw verhuurd.