Hart voor Vuren

Gebiedsvisie

Hoe maken we het centrum van Vuren aantrekkelijker? Hoe kunnen locaties die hun functie hebben verloren toch bijdragen aan de kwaliteit van het centrum? Welke herontwikkeling is daarvoor nodig? Kortom: hoe geven we Vuren een hart? De antwoorden op deze vragen zijn te vinden in de gebiedsvisie Hart voor Vuren.

Ontwerpteam Hart voor Vuren

Deze gebiedsvisie voor het centrum van Vuren is in nauwe samenspraak met inwoners, ondernemers en (maatschappelijke) organisaties opgesteld. Samen vormden zij het Ontwerpteam Hart voor Vuren. De gebiedsvisie is opgesteld aan de hand van de plannen van dit ontwerpteam. De gemeenteraad heeft op 31 mei 2018 de gebiedsvisie vastgesteld.

Een gebiedsvisie vormt het globale kader voor de ontwikkelingsmogelijkheden van een gebied. Met een gebiedsvisie wordt zowel maatschappelijk als politiek draagvlak gecreƫerd voor de uitgangspunten van een op te stellen bestemmingsplan.

Bestemmingsplan Centrum Vuren vastgesteld

Het bestemmingsplan voor het centrum van Vuren is op 11 oktober 2018 door de gemeenteraad vastgesteld. Dit bestemmingsplan is een juridische vertaling van de gebiedsvisie en maakt onder andere de herontwikkeling van een drietal locaties naar wonen in het centrum mogelijk.

Herinrichting openbaar gebied

Een belangrijk deel van de gesprekken in het Ontwerpteam Hart voor Vuren gingen over de herinrichting van het openbaar gebied in het centrum van Vuren. Naast een sterk verouderde openbare ruimte was het ook noodzakelijk om extra parkeerplaatsen te realiseren voor de functies in de zorgplint van het nieuwe gebouw aan het dorpsplein. Het westelijk deel van de MIldijk is later in het proces toegevoegd. Het afkoppelen van hemelwater was ook voor dat deel noodzakelijk.

Planning

De eerste werkzaamheden ter voorbereiding op de herinrichting van het openbaar gebied in het centrum van Vuren zijn opgestart. Aannemer Sterk  Heukelum BV heeft in november 2018 beplanting en bomen verwijderd en gaat voor eind november een opslagdepot op het dorpsplein inrichten. Begin december 2018 start de aannemer met werkzaamheden aan de riolering op het dorpsplein.

Vanaf begin 2019 start de definitieve inrichting van het openbaar gebied. Deze werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd om overlast voor de omgeving zoveel mogelijk te beperken. Als eerste is het westelijk deel van de Mildijk vanaf de kruising met De Rietput aan de beurt. Als het zo ver is, ontvangen omwonenden hierover van de gemeente een brief met meer informatie over de werkzaamheden en de bereikbaarheid. De laatste werkzaamheden zullen naar verwachting nog voor de zomer van 2019 worden uitgevoerd.

In de toekomst wordt u via deze pagina op de hoogte gehouden van de actuele informatie over de werkzaamheden.