Griffie

De raad wordt in al zijn taken ondersteund door de griffier en zijn bureau: de griffie. De griffier is de secretaris van de raad. Hij geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de raad en helpt bij het goed uitoefenen van diens taken. Hij organiseert de ondersteuning en alle vergaderingen van de raad: de raadsvergaderingen, de raadsinformatie-avonden en de technisch-inhoudelijke raadsvoorbereiding.

Wilt u meer weten over de raad en zijn werkzaamheden? Of hoe een kwestie het beste onder de aandacht van de raad gebracht kan worden? Neem dan gerust contact op met de griffie:

Herman Dame, Raadsgriffier
Telefoon: 0345 - 63 40 89
E-mail: h.dame@lingewaal.nl