GGZ

Heeft u last van psychische of psychiatrische problemen, dan kan uw huisarts u doorverwijzen naar een GGZ-instelling. Er zijn binnen de GGZ veel verschillende behandelingen voor psychische of psychiatrische problemen. 

Uw eigen (huis)arts bekijkt samen met u welke hulp en ondersteuning het beste bij uw situatie past. In sommige gevallen kan een verwijzing naar een psycholoog of een gespecialiseerde instelling nodig zijn.

Persoonlijk gesprek