GGZ Jeugdhulpverlening

De jeugd-GGZ (geestelijke gezondheidszorg) biedt hulp aan kinderen en jongeren met een psychische aandoening die zo ernstig kan zijn, dat zij hierdoor in hun ontwikkeling worden bedreigd.

Jeugdhulpverlening

Vanuit de Jeugdwet zijn gemeenten verantwoordelijk voor de jeugd-GGZ. Ook als de behandeling langere tijd duurt. Gemeente Lingewaal zorgt voor de kwaliteit, toegang en beschikbaarheid van hulp aan jongeren met psychische problemen en stoornissen. Jeugd-GGZ zit niet meer in het basispakket van de zorgverzekering. Zorgverzekeraars kunnen deze hulp wel via een aanvullende verzekering aanbieden.

Als u denkt dat uw kind te kampen heeft met psychische problemen kunt u terecht bij het sociaal team Lingewaal of uw eigen (huis)arts. Zij kunnen samen met u bekijken wat de beste hulp en ondersteuning is. In sommige gevallen kan een verwijzing naar een psycholoog of een gespecialiseerde instelling nodig zijn.