Gemeentesecretaris Theo van Waes

Taken

De gemeentesecretaris/algemeen directeur geeft leiding aan de ambtelijke organisatie. Daarnaast is de gemeentesecretaris de eerste adviseur van het college van burgemeester en wethouders.

Contact

Opmerkingen of vragen voor de gemeentesecretaris? Bel 0345 - 63 40 50 of stuur een e-mail naar bestuur@lingewaal.nl.