Geluid

Gebiedsgericht geluidbeleid

In 2014 heeft de gemeenteraad het Gebiedsgericht geluidbeleid vastgesteld. Dit beleid maakt het mogelijk om in gebieden waar stilte gewenst is, de rust te behouden en/of te bevorderen. In gebieden waar stilte minder belangrijk is, kunnen geluid producerende activiteiten meer ruimte krijgen. Het gebiedsgericht geluidbeleid is sinds februari 2015 in werking. Wilt u het document 'Gebiedsgericht geluidsbeleid gemeente Lingewaal' en/of de Geluidskaarten ontvangen? Stuur dan een mail naar c.schmidt@lingewaal.nl.

Gebruik knalapparaten

Knalapparaten worden gebruikt voor het verjagen van vogels bij de teelt van fruit, tarwe en maïs. De knal van het apparaat is ver in de omtrek te horen. De regels voor het gebruik van de knalapparaten zijn als volgt:

  • Voor gebruik binnen de bebouwde kom is een ontheffing noodzakelijk.
  • Voor het gebruik buiten de bebouwde kom moet er een afstand van minimaal 50 meter zijn tussen het apparaat en woningen of gebouwen bestemd voor dagelijks gebruik.
  • De apparaten mogen alleen in werking zijn tussen een half uur vóór zonsopgang en een half uur ná zonsondergang, en in een periode waarin vogels een bedreiging vormen voor de oogst van de fruitteelt.
  • De knallen mogen maximaal één keer per tien minuten plaatsvinden en de monding van het apparaat moet afgewend zijn van de dichtstbijzijnde woningen.

Oefeningen Luchtmacht

In de regio worden door de Koninklijke Luchtmacht in bepaalde periodes vliegoefeningen gehouden met helicopters of straaljagers. Hierdoor kan geluidsoverlast ontstaan. Wilt u meer weten over vliegbewegingen, kijk op de website van Defensie of NOS teletekst pagina 766. Bel voor nadere vragen en eventuele geluidhinderklachten met het gratis telefoonnummer 0800 – 022 60 33. Klachten kunt u ook indienen via de website van Defensie.

Zie ook