Externe veiligheid

Bepaalde activiteiten brengen risico’s op zware ongevallen met zich mee, met mogelijk grote gevolgen voor de omgeving. Externe veiligheid richt zich op het beheersen van deze risico’s. Het gaat daarbij om de productie, opslag en het gebruik van gevaarlijke stoffen (bijv. vuurwerk, LPG en munitie) en het transport van gevaarlijke stoffen over weg, water en spoor en door leidingen. Dergelijke activiteiten leggen beperkingen op aan de omgeving, doordat veiligheidsafstanden tussen risicovolle activiteiten en bijvoorbeeld woningen nodig zijn.

Visie

De gemeente Lingewaal wil haar burgers een veilige leefomgeving bieden. In die zin draagt zij een belangrijke verantwoordelijkheid als het gaat om externe veiligheid. Om die verantwoordelijkheid in te vullen heeft de gemeente Lingewaal de beleidsvisie externe veiligheid vastgesteld. Deze visie beschrijft de risico's in Lingewaal en hoe de gemeente hiermee moet omgaan in relatie tot ruimtelijke ontwikkeling en het verlenen vergunningen.