Evenementenvergunning

Als u een evenement in de gemeente Lingewaal wilt organiseren, moet u met een aantal zaken rekening houden. In veel gevallen is een vergunning nodig.

In het gemeentelijke evenementenbeleid is opgenomen welke voorwaarden gelden voor het organiseren van een evenement, de procedures rondom het verlenen van vergunningen, hoe de betrokken partijen met elkaar samenwerken en informatie over de uitvoering, handhaving en evaluatie van het beleid.

Doe vooraf de evenementencheck

Wilt u iets organiseren, dan doet u er goed aan om eerst de evenementencheck te doorlopen. U ziet dan direct of en zo ja, welke aanvragen u moet doen. Als u dit ruim van tevoren doet, heeft u genoeg tijd om binnen de wettelijke termijnen uw aanvragen in te dienen, mocht dit nodig zijn.

Doe de evenementencheck

Hebt u nog vragen, dan kunt u een e-mail sturen naar info@lingewaal.nl. Uiteraard kunt u ook telefonisch contact opnemen met de Afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving, (0345) 63 40 00. Of loopt u gerust even binnen gedurende de openingstijden.

Formulieren

Meldingsformulier Evenement
Aanvraagformulier Evenementenvergunning

In sommige gevallen moet u naast het Aanvraagformulier Evenementenvergunning extra formuliere invullen. Deze vindt u hieronder.

Dranghekken nodig

Organiseert u een evenement waarbij de weg moet worden afgezet? Dan is het mogelijk dat u dranghekken en verkeersborden kunt lenen bij de gemeente. Omdat de voorraad beperkt is adviseren wij u tijdig te reserveren. De geleende spullen moet u zelf ophalen en na afloop van het evenement direct terugbrengen naar de gemeentewerf, zodat een andere organisatie weer gebruik kan maken van de spullen.

U kunt contact opnemen met Wigo de Bie, (0345) 63 40 00 of via e-mail w.debie@lingewaal.nl om na te vragen of het materiaal beschikbaar is en op welk tijdstip u de materialen kunt afhalen. De gemeentewerf vindt u aan de Achterweg 26 in Heukelum.

Evenementenkalender in Lingewaaljournaal

De gemeente wil lokale verenigingen, stichtingen en maatschappelijke instellingen de mogelijkheid bieden hun evenement of activiteit te publiceren in het Lingewaaljournaal. In het Manifest hebben wij opgenomen dat we een faciliterende en stimulerende rol hebben voor lokale organisaties. Vanuit dit gezichtspunt willen we hen een podium bieden in het Lingewaaljournaal om bekendheid te geven aan hun evenementen of activiteiten.
Voor het plaatsen van een evenement of activiteit is een aantal criteria opgesteld. Zo moet het bijdragen aan de positieve beeldvorming en promotie van Lingewaal en georganiseerd worden door een lokale vereniging, stichting of maatschappelijke instelling. Ook heeft het een bijzonder karakter en is het openbaar toegankelijk voor alle inwoners van Lingewaal.

Hoe gaat plaatsing in zijn werk?

  • Er wordt ruimte geboden voor maximaal tien evenementen per week, op volgorde van binnenkomst te verwerken.
  • Er worden maximaal 2 evenementen per keer per organisatie opgenomen.
  • Alleen evenementen en activiteiten die zelf door de organisaties worden aangemeld worden opgenomen. Indien er een APV-vergunning is verleend wordt het evenement niet automatisch opgenomen op de evenementenkalender in het Lingewaaljournaal.
  • Eenmalige vermelding in het Lingewaaljournaal in de week voorafgaand aan evenement.
  • Alleen vermelding naam evenement, datum en tijd, locatie en website of mailadres waar men meer informatie kan verkrijgen.
  • Aanmelden van een evenement kan door een mail te sturen naar communicatie@lingewaal.nl.
  • Aanleveren voor opname op de evenementenkalender kan vanaf 3 weken voorafgaand aan evenement/activiteit en uiterlijk op vrijdagochtend 9.00 uur voor publicatie op eerstvolgende woensdag
  • Bij twijfel bepaalt de afdeling Communicatie of een evenement/activiteit wordt opgenomen in de evenementenkalender.