Elektrisch rijden

Elektrische autoElektrisch rijden is in opkomst en elektrische auto’s en laadpalen zijn steeds vaker onderdeel van het straatbeeld. Elektrische auto’s stoten geen of aanzienlijk minder schadelijke stoffen uit en hebben een gunstig effect op de luchtkwaliteit, geluidsoverlast én het klimaat.

Openbare laadpunten

Om aan de vraag van elektrische rijders te voldoen, gaat de gemeente het aantal openbare laadpalen uitbreiden. Inwoners kunnen onder voorwaarden een laadpaal in de buurt van hun woning aanvragen.

We plaatsen laadpalen op noodzakelijke plekken. Verder proberen we om in elke kern tenminste één laadpaal neer te zetten. Andere laadpalen plaatsen we na aanvraag van inwoners. We kunnen niet alle palen tegelijk neerzetten, maar verdelen dit over drie jaar.

De gemeente wil het vervoer in de regio duurzamer maken. We stimuleren elektrisch rijden, het openbaar vervoer, fietsen en het nieuwe werken. Dit past in onze duurzaamheidsvisie.

Locaties en voorwaarden staan vast

Op 10 juli 2018 heeft het college de Beleidsregels openbaar laden gemeente Lingewaal en de Plankaart oplaadpalen in openbaar gebied vastgesteld. In de beleidsregels staan de voorwaarden voor het aanvragen van een laadpaal. Hieronder de belangrijkste regels op een rij:

  • U kunt een aanvraag doen als u op eigen terrein geen parkeerplek hebt.
  • De laadpaal komt niet verder dan 250 meter van uw huis.
  • U bent woonachtig of u bent minimaal 20 uur per week werkzaam op de aanvraaglocatie in de gemeente en kunt dat aantonen.
  • Alle locaties staan al vast. De gemeente plaatst de laadpaal die voor u het meest gunstig ligt.
  • Een aanvraag kunt u insturen via de website www.openbaarladen.nl.

Stimuleringsregelingen elektrisch rijden

Ook de landelijke overheid wil het gebruik van elektrische auto's stimuleren en doet dat met een aantal fiscale voordelen. Zo hoeft er op de aanschaf van een elektrische auto (in elk geval tot 2018) geen aanschafbelasting (BPM) betaalt te worden. Ook geldt er een vrijstelling voor wegenbelasting (MRB). Werknemers hoeven over een (semi)-elektrische auto geen bijtelling voor de privékilometers te betalen als de auto in 2013 op kenteken is gezet. Als de auto in 2014 op kenteken is gezet bedraagt de bijtelling zeven procent. Voor zakelijke rijders is het dankzij de fiscale voordelen financieel interessant om elektrisch te gaan rijden. Voor bedrijven bestaan er zeer interessante fiscale stimulansen.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over elektrisch rijden op www.milieucentraal.nl en www.anwb.nl. Op www.oplaadpalen.nl vindt u een actueel overzicht van alle Nederlandse laadpalen.