Duurzaamheid

Aardgasvrij bouwen

Aardgasvrij bouwen

De gemeente Lingewaal zet in op duurzaamheid. Op 17 maart 2015 tekende de gemeente het Gelders Energieakkoord (GEA). Een onderdeel hiervan is aardgasvrij bouwen.

Duurzaamheid in Lingewaal

Duurzaamheid in Lingwaal

Gemeente Lingewaal wil zich sterk inzetten voor het klimaat, zelf duurzame keuzes maken en haar inwoners, bedrijven en verenigingen zoveel mogelijk stimuleren en ondersteunen op dit gebied.

Elektrisch rijden

Elektrisch rijden

Elektrische auto’s stoten geen of aanzienlijk minder schadelijke stoffen uit en hebben een gunstig effect op de luchtkwaliteit, geluidsoverlast én het klimaat. Lingewaal stimuleert het gebruik van elektrische auto's.