Duurzaamheid in Lingewaal

Gemeente Lingewaal wil zich sterk inzetten voor het klimaat, zelf duurzame keuzes maken en haar inwoners, bedrijven en verenigingen zoveel mogelijk stimuleren en ondersteunen op dit vlak.

Duurzame energie en besparing

De gemeente is zich bewust van haar voorbeeldfunctie, en werkt daarom ook aan diverse duurzame oplossingen. Denk hierbij aan het nemen van energiebesparende maatregelen in het gemeentehuis, duurzaam inkopen, 100% groene stroom en het afkoppelen van hemelwater. Lingewaal kiest altijd de duurzame variant bij gelijkwaardige en financieel neutrale alternatieven.

Meer informatie over de verschillende activiteiten op het gebied van duurzaamheid vindt u in de Kadernota Milieu.

Wilt u als inwoner, bedrijf of vereniging ook energie besparen of misschien wel zelf duurzame energie opwekken?  Kijk voor meer informatie over wat u kunt doen, welke regelingen er zijn en waar u terecht kunt voor meer informatie over energiebesparing op onderstaande  links: