De persoonlijke situatie van uw kind

Pgb jeugdhulp

Wanneer uw kind gebruikmaakt van een maatwerkvoorziening, kunt u kiezen voor een persoonsgebonden budget (pgb). Met een pgb kunt u zelf zorg, hulp of begeleiding voor uw kind inkopen en bepalen bij welke zorgverlener u dit doet. Dit mag ook een mantelzorger zijn. U krijgt het geld hiervoor niet op uw rekening gestort, maar de Sociale Verzekeringsbank (SVB) betaalt rechtstreeks voor uw zorg.

Persoonsgebonden budget

Aan het aanvragen van een pgb zitten echter wel voorwaarden. Gemeente Lingewaal moet uw kind een maatwerkvoorziening toekennen. Ook moet u kunnen uitleggen waarom het reguliere zorgaanbod van de gemeente niet bij de situatie van u of uw kind past. Daarnaast moet u het pgb zelf kunnen beheren en zorgverleners contracteren, aansturen en de administratie doen. U kunt ook iemand machtigen om dit voor u te doen. U moet ervoor zorgen dat de diensten, hulpmiddelen en aanpassingen die u aanschaft ook veilig en van goede kwaliteit zijn. Is de zorg die u zelf inkoopt duurder dan zorg in natura? Dan mag de gemeente uw aanvraag niet weigeren. Wel kan het zijn dat u de extra kosten zelf moet betalen.

Voor een aanvraag kunt u terecht bij het Wmo-loket van gemeente Lingewaal. In geval van een bredere ondersteuningsvraag voor uw kind, u of uw gezin, neemt u contact op met het sociaal team Lingewaal.

Eigen bijdrage

Voor sommige vormen van zorg vanuit de Wmo en de Wlz is het nodig dat u een eigen bijdrage betaalt. Een eigen bijdrage is meestal inkomensafhankelijk. Het Centraal Administratiekantoor (CAK) berekent of u een eigen bijdrage moet betalen voor de zorg die u ontvangt. De hoogte van uw eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen en het inkomen van uw eventuele partner. Het CAK kijkt hierbij ook naar de hoogte van uw eigen vermogen is.

Op www.hetcak.nl vindt u rekenprogramma's waarmee u zelf kunt berekenen wat uw eigen bijdrage ongeveer zal zijn. De eigen bijdrage is nooit hoger dan de kostprijs van de aan u toegekende voorziening.

Gecontracteerde zorgaanbieders

Gemeente Lingewaal heeft afspraken gemaakt met verschillende zorgaanbieders. Uw zoon of dochter ontvangt zorg van één van deze organisaties. Samen met een medewerker van het sociaal team Lingewaal bepaalt u welke organisatie het beste bij uw situatie past.