Dagbesteding en vrijwilligers

Wanneer zelfstandig blijven lastiger wordt, kunt u gebruikmaken van voorzieningen en hulp van mensen in uw directe omgeving die het leven wat makkelijker maken.

Dagbesteding

Dagbesteding geeft een mogelijke invulling aan de dag voor bepaalde groepen mensen. Zo is er bijvoorbeeld dagbesteding voor ouderen, blinden, doven, lichamelijk beperkten, mensen met psychische problemen en verstandelijk beperkten. Organisaties die hierin gespecialiseerd zijn, zijn bijvoorbeeld een activiteitencentrum of zorgboerderij. Of u krijgt dagbesteding bij een organisatie die hierin gespecialiseerd is, zoals een activiteitencentrum of zorgboerderij. De Wmo-consulent kan u advies geven over welke vormen van dagbesteding er zijn en welke het beste bij uw persoonlijke situatie passen. Voor deze voorzieningen betaalt u een eigen bijdrage. De hoogte hiervan wordt door het Centraal Administratiekantoor (CAK) bepaald. Kijk hier voor meer informatie over de eigen bijdrage.

Heeft u behoefte aan begeleiding, neem dan contact op met het Wmo-loket.

Zorgboederij

Hulp van vrijwilligers

In gemeente Lingewaal zijn veel mantelzorgers en vrijwilligers actief. In sommige gevallen kunt u een beroep op deze mensen doen.

Individuele begeleiding

Individuele begeleiding is bedoeld om uw zelfredzaamheid te bevorderen, te behouden of te verbeteren zodat u zolang mogelijk in uw eigen leefomgeving kunt blijven wonen.

Hierbij kunt uw denken aan ondersteuning bij:

  • het opbouwen en onderhouden van uw sociale netwerk
  • het organiseren van uw huishouden
  • de thuisadministratie
  • het organiseren van een zinvolle dagbesteding