Cultuurhistorie

Het historisch erfgoed van de gemeente Lingewaal is op veel plekken beleefbaar en loopt uiteen van middeleeuwse kastelen tot eerder verloren gewaande middeleeuwse dijken, van sluizen, waterkeringen en historische gemalen tot eendenkooien, en van overblijfselen van de Nieuwe Hollandse Waterlinie tot kerken, kerkhoven en een verzetsgraf uit 1945. In de vijf kernen binnen de gemeente Lingewaal zijn nog tal van waardevolle monumenten bewaard gebleven.

Cultuurhistorische Waardenkaart Lingewaal 

In 2012 heeft de gemeenteraad de Cultuurhistorische Waardenkaart vastgesteld. De kaart is een inventarisatie van het bovengrondse erfgoed. Doel van de kaart is om het erfgoed zo overzichtelijk mogelijk zichtbaar(der) te maken, onder de aandacht te brengen en te behouden. De Cultuurhistorische Waardenkaart is in samenwerking met de Historische Verenigingen en amateur archeologen tot stand gekomen.

Vanaf 1 januari 2012 is het wettelijk verplicht om cultuurhistorie mee te wegen in ruimtelijke plannen. Zo wordt in de bestemmingsplannen onder meer duidelijk gemaakt, welke waardevolle cultuurhistorische aspecten in de gemeente aanwezig zijn en hoe deze worden beschermd.  

Vervolg

In het voorjaar van 2016 wordt gewerkt aan een vervolg op de cultuurhistorische waardenkaart. Deze komt in de zomer van 2016 beschikbaar.

Zie ook