Commissie bezwaarschriften

De commissie bezwaarschriften is belast met de behandeling van bezwaarschriften, hoort de betrokkenen en adviseert het gemeentebestuur over de te nemen beslissing op bezwaarschriften. Tijdens de hoorzitting kunt u uw bezwaren mondeling toelichten. Bij de hoorzitting zijn meestal een medewerker van de gemeente en bijvoorbeeld een eventuele vergunninghouder (‘belanghebbende’) aanwezig. De commissie bezwaarschriften stelt hen in de gelegenheid hun standpunt toe te lichten. U bent niet verplicht om op de hoorzitting te komen. De commissie bezwaarschriften maakt een verslag van de hoorzitting en stelt een advies op. Het verslag en het advies krijgt u  later, samen met de beslissing op uw bezwaarschrift, naar u toegestuurd.

De commissie bezwaarschriften behandelt bezwaarschriften voor de gemeente Lingewaal en de gemeente Neerijnen.

De commissie bezwaarschriften heeft de volgende samenstelling:
- N.A. de Groot, voorzitter
- mr. M.E. Companjen, lid
- W.J. van Aalst, lid
- W.M. van der Burgt, secretaris

In onze nieuwsrubriek op deze website maken wij bekend wanneer de commissie bezwaarschriften vergadert.