College van B en W

Het college van burgemeester en wethouders vormt het dagelijks bestuur van de gemeente en bestaat in Lingewaal uit de burgemeester en drie wethouders van CDA, Christenunie en Partij van de Arbeid. Het college vergadert op dinsdag. De gemeentesecretaris ondersteunt het college.

Afspraak maken

Het college heeft geen spreekuur. U kunt met het bestuurssecretariaat een afspraak maken als u de burgemeester, een wethouder of de gemeentesecretaris wilt spreken, telefoonnummer 0345 - 63 40 50 of e-mail bestuur@lingewaal.nl.

Collegeprogramma "Zorgen voor morgen"

Het colleprogramma geeft op hoofdlijnen aan, waar het college zich in de periode van 2014-2018 op wil richten. Het collegeprogramma kunt u hieronder inzien.

Collegebesluiten

Hoewel er binnen het college een duidelijke taakverdeling (portefeuilleverdeling) is, spreken we van collegiaal bestuur. Een portefeuillehouder neemt namelijk niet zelfstandig een besluit, het college doet dat als geheel. Welke besluiten het college heeft genomen kunt u vinden in de besluitenlijsten.

Samenstelling college

Wethouder Griedo Bel

Wethouder Govert van Bezooijen

Burgemeester Loes van Ruijven-van Leeuwen

Gemeentesecretaris Theo van Waes

Wethouder Ed van Sambeek