Cliëntondersteuner

De cliëntondersteuner kan u ondersteunen bij het gesprek met het Sociaal Team of het Wmo-loket. Wanneer een Wlz-indicatie aangevraagd moet worden, helpt de cliëntondersteuner u met het aanvragen van een indicatie voor zorg. Daarnaast ondersteunt de cliëntondersteuner u bij het vinden van een passende zorgaanbieder, en het opstellen, evalueren en bijstellen van een persoonlijk zorgplan. Meer informatie over de cliëntondersteuner vindt u in deze folder.