Burgernet

Burgernet is een unieke samenwerking tussen burgers, gemeente en politie om de veiligheid in de woon- en werkomgeving te vergroten. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een telefonisch netwerk van inwoners en medewerkers van bedrijven in de gemeente.

Hoe werkt Burgernet?

Na een melding van bijvoorbeeld een inbraak, beroving of een vermist persoon, kan de politie een Burgernetactie starten. Burgernetdeelnemers in de buurt ontvangen een spraak- of sms-bericht met het verzoek uit te kijken naar een duidelijk omschreven persoon of voertuig. Gewoon vanuit hun eigen woning, op straat of vanaf hun werkplek. Zo kunnen zij direct behulpzaam zijn bij de opsporing van verdachten, een voertuig of een vermist kind. Zodra deelnemers de persoon of het voertuig zien dat voldoet aan het signalement, bellen ze via het gratis Burgernetnummer 0800 - 0011 direct met de meldkamercentralist van de politie. Naar aanleiding van de verkregen informatie stuurt de centralist de politie aan. Na afloop ontvangen alle deelnemers bericht over het resultaat van de Burgernetactie.

Waarom Burgernet?

De gemeente en politie werken graag samen met bewoners aan de veiligheid op straat. Daarom is er Burgernet. Hoe meer mensen aan Burgernet deelnemen, hoe groter de kans dat de politie snel een verdachte of vermist persoon kan opsporen.

Wanneer wordt Burgernet ingezet?

Burgernet wordt ingezet bij dringende zaken waarbij een duidelijk signalement beschikbaar is. Denk bijvoorbeeld aan:

  • diefstal of inbraak;
  • doorrijden na een aanrijding;
  • beroving;
  • vermiste personen.

Hoe kan ik mij aanmelden?

Elke Lingewaalse inwoner van 16 jaar of ouder kan zich via www.burgernet.nl aanmelden. U kunt ook vanaf uw werkadres deelnemen.

Wat is het verschil tussen NL-Alert, AMBER Alert en Burgernet?

AMBER Alert en NL-Alert zijn twee afzonderlijke diensten met een ander doel dan Burgernet. AMBER Alert is een landelijk waarschuwingssysteem bij urgente kindervermissingen en -ontvoeringen, waarbij via verschillende media (waaronder sms) wordt gevraagd te helpen bij de opsporing van een vermist kind.

NL-Alert is een nieuw aanvullend alarmmiddel van de overheid voor op de mobiele telefoon. NL-Alert wordt ingezet bij levens- en gezondheidsbedreigende situaties, zoals een grote brand waarbij giftige rook vrijkomt, explosiegevaar of een overstroming. NL-Alert werkt niet met sms-berichten maar op basis van cell broadcast. Daardoor werkt NL-Alert óók als het netwerk overbelast is.

Burgernet is een unieke samenwerking tussen burgers, gemeente en politie. Burgernet kan op lokaal niveau worden ingezet bij de opsporing van verdachte of vermiste personen of voor andere (heterdaad)incidenten, waarbij deelnemers via een spraak- of sms-bericht wordt gevraagd uit te kijken naar een duidelijk omschreven persoon of voertuig.

Burgernet werkt: feiten en cijfers

  • ruim 1,5 miljoen Nederlanders nemen al deel aan Burgernet.
  • 20.000 Burgernetacties opgezet tot nu toe.
  • Maandelijks start de politie 1.100 Burgernetacties.
  • Burgernet is actief in bijna alle gemeenten in Nederland.
  • Burgernet wordt vooral ingezet bij woninginbraken, vermissingen, straatroof, winkeldiefstal en overvallen.

Burgernet breidt uit

Om meer Nederlanders aan te spreken is de Burgernet-app beschikbaar. Het voordeel van deze app is dat deelnemers berichten ontvangen voor de plaats waar zij zich op dat moment bevinden. De app is te downloaden in de AppStore en via Google Play.
Burgernetberichten worden ook via Twitter gedeeld. Hierdoor worden meer mensen bereikt en neemt de effectiviteit van Burgernet toe.