Burgerinitiatieven

Heeft u ideeën voor een project dat iets kan bijdragen voor de inwoners van gemeente Lingewaal, maar is het lastig om helemaal zelf uit te voeren? Bijvoorbeeld ideeën voor herinrichting van de openbare ruimte of maakt u zich zorgen over bepaalde thema’s, waarvoor u aandacht wilt van de gemeenteraad? Dien dan een burgerinitiatief in. De gemeenteraad bekijkt of uw initiatief in gemeente Lingewaal kan worden uitgevoerd.

Verordening Burgerinitiatief

Deze mogelijkheid en bijbehorende spelregels zijn beschreven in de Verordening Burgerinitiatief, zoals door de raad vastgesteld in maart 2005. Hierbij gaat het om de mogelijkheid om een voorstel over een gemeentelijke aangelegenheid op de agenda van de vergadering van de raad te plaatsen. Het is dan aan de gemeenteraad om te beslissen op welke manier de gemeentelijke organisatie hier medewerking aan wil verlenen.

Aanvraagformulier verzoek burgerinitiatief