Burgemeester Loes van Ruijven-van Leeuwen

Burgemeester gemeente Lingewaal sinds 15 december 2006.

Portefeuille

> Algemene bestuurlijke en juridische aangelegenheden
> Openbare orde en veiligheid
> Dienstverlening
> Handhaving
> Brandweer
> Communicatie en media
> Burgerparticipatie
> Coördinatie Manifest van Lingewaal
> Bedrijfsvoering met uitzondering van Financiën

Ambtsgebonden nevenfuncties

> Lid van het algemeen bestuur Regio Rivierenland
> Lid algemeen bestuur Veiligheidsregio Gelderland-Zuid
> Lid algemeen basisteamoverleg De Waarden
> Leenheer Slot Loevestein
> Lid van Pact van Loevestein
> Lid Stuurgroep Sluitende Aanpak Verwarde Personen

Niet-ambtsgebonden nevenfuncties

> Voorzitter bestuur van Stichting Landschapsbeheer Rivierenland (onbezoldigd)
> Voorzitter Raad van Commissarissen Uit®waarde (BV Recreatiemaatschappij Rivierenland) (bezoldigd)
> Voorzitter Platform Zelfredzaam Rivierenland 

Comité van aanbeveling

> Comité van aanbeveling Jaarlijkse Fokveedag in Hoornaar
> Comité van aanbeveling Avondvierdaagse Leerdam
> Comité van aanbeveling Landelijke Stichting Tegen Zinloos Geweld
> Comité van aanbeveling Hospice-vtz

Overig

In het verleden actief geweest in gemeenteraad, provinciale staten van Zuid-Holland en in kerk- en verenigingsleven.

Contact

Opmerkingen of vragen voor de burgemeester? Bel 0345 - 63 40 50 of stuur een e-mail naar bestuur@lingewaal.nl.