Buitenschoolse opvang

Buitenschoolse opvang is beschikbaar voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar. Zij kunnen hier voor en na schooltijd worden opgevangen en hele dagen in de schoolvakantie. Het aanbod kan per opvangorganisatie verschillen.

Ook de kosten voor buitenschoolse opvang kunnen per organisatie verschillen. U kunt voor een deel van de kosten een beroep doen op kinderopvangtoeslag via de Belastingdienst. De door uw kinderen bezochte voorziening voor buitenschoolse opvang moet dan wel geregistreerd zijn in het Landelijk register kinderopvang (LRK). Dit kunt u nakijken via www.landelijkregisterkinderopvang.nl. Registratie van de buitenschoolse opvangvoorziening betekent dat deze aan alle wettelijke eisen voldoet.

Zie ook