Brede School Vuren

Wat is een Brede School?

In een brede school werkt tenminste één school samen met een kinderopvang en andere organisaties voor de ontwikkeling van kinderen van 2-12 jaar. Een brede school heeft een volledig aanbod dat zich de hele dag richt op de ontwikkeling van kinderen en gebruikt de beschikbare ruimte efficiënt en effectief.

Waarom?

In het Manifest van Lingewaal staat: Lingewaal wil het basisonderwijs in elke kern behouden, daar waar mogelijk in een brede school. Slim gebruikmaken van wat er is en combineren waar mogelijk. Dat zijn belangrijke sleutels om voorzieningen in de toekomst betaalbaar te houden.

Wie?

Betrokken partners in dit project zijn de gemeente Lingewaal, CBS Het Kompas en Buitenschoolse opvang  en peuteropvang De Kinderkamer

Oplevering

Dinsdag 20 december 2016 is de Brede School opgeleverd. Tijdens een feestelijk moment met de projectwethouder, aannemer Kuijpers Bouw uit Heteren, architect Herre Plantinga en de toekomstige gebruikers, werd het glas geheven op het prachtige resultaat.

Opening

In de kerstvakantie vestigden de gebruikers zich in het gebouw. Op 31 januari 2017 vond onder grote publieke belangstelling de officiële opening plaats.

 

Contact

Neem voor vragen over onderwijs en brede-schoolvoorzieningen contact op met dhr. F. Grijzenhout van de afdeling Maatschappelijke Zaken in gemeente Lingewaal via telefoonnummer 0345 - 63 40 93 of e-mail f.grijzenhout@lingewaal.nl.