Brede School Herwijnen

Wat is een Brede School?

In een brede school werkt tenminste één school samen met een kinderopvang en andere organisaties voor de ontwikkeling van kinderen van 0-12 jaar. Een brede school heeft een volledig aanbod dat zich de hele dag richt op de ontwikkeling van kinderen en gebruikt de beschikbare ruimte efficiënt en effectief.

Waarom?

In het Manifest van Lingewaal staat: Lingewaal wil het basisonderwijs in elke kern behouden, daar waar mogelijk in een brede school. Slim gebruikmaken van wat er is en combineren waar mogelijk. Dat zijn belangrijke sleutels om voorzieningen in de toekomst betaalbaar te houden.

Wie?

Betrokken partners in dit project zijn de gemeente Lingewaal, School met de Bijbel, OBS De Schatkist, Buitenschoolse opvang De Kinderkamer en Peuterspeelzaal Herovientje.

Uitvoering

De toekomstige gebruikers hebben hun eisen en wensen kenbaar gemaakt en architect Ernst Loor heeft deze verwerkt in de ontwerptekeningen. Uit de aanbesteding is De Zeeuw naar voren gekomen als aannemer. De bouw (verbouw en nieuwbouw) start half 2016 en moet in juni 2017 klaar zijn.

Tijdelijke huisvesting

Ondertussen is voor de School met de Bijbel tijdelijke huisvesting gerealiseerd. Aan de Vervoornlaan worden voor een jaar units neergezet waar de kinderen naar school kunnen.

Contact

Neem voor vragen over onderwijs en brede-schoolvoorzieningen contact op met dhr. F. Grijzenhout van Afdeling Maatschappelijke Zaken in gemeente Lingewaal via telefoonnummer 0345 - 63 40 93 of e-mail f.grijzenhout@lingewaal.nl.