Bestuur en organisatie

Wet openbaarheid van bestuur

Wet openbaarheid van bestuur

De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) regelt uw recht op informatie van de overheid. Wilt u specifieke informatie hebben over een bepaalde zaak? Dien dan een aanvraag in bij de gemeente. Zo nodig kan dit in de vorm van een Wob-verzoek.

Klachten, bezwaar, beroep en dwangsom

Klachten, bezwaar, beroep en dwangsom

Indienen van een klacht, een bezwaar- en beroepschrift of een dwangsomverzoek bij het overschrijden van beslistermijn.

Gemeenteraad

Gemeenteraad

Hier vindt u de raadsleden, nieuws, agenda en vergaderstukken, beluister de raadsvergadering, brieven, besluiten, veelgestelde vragen, inspreken en contact met de gemeenteraad.

AVG wetgeving

AVG wetgeving

Rechten van de burgers en de mogelijkheid tot het indienen van een verzoek.

Verordeningen en beleidsregels

Verordeningen en beleidsregels

De verordeningen zijn door de gemeenteraad vastgesteld en bevatten regelgeving over gemeentelijke aangelegenheden.

Kabinetszaken

Kabinetszaken

Kabinetszaken ondersteunt de burgemeester bij de aan het ambt verbonden werkzaamheden. Tot het werkterrein van kabinetszaken hoort eveneens koninklijke onderscheidingen en het organiseren van speciale bijeenkomsten.

College van B en W

College van B en W

Het college van burgemeester en wethouders vormt het dagelijks bestuur van de gemeente en bestaat in Lingewaal uit de burgemeester en drie wethouders.

Organisatie en vacatures

Organisatie en vacatures

De ambtelijke organisatie ondersteunt het bestuur bij het realiseren van de bestuurlijke doelen. Hier vindt u informatie over werken bij de gemeente Lingewaal.

Inkoop en aanbesteden

Inkoop en aanbesteden

De kaders en spelregels voor het inkopen van leveringen, diensten en producten door de gemeente.

Begroting en verslaglegging

Begroting en verslaglegging

De begroting geeft informatie over de plannen van het college en de gemeenteraad. Verantwoording gebeurt door tussentijdse verslaglegging, het jaarverslag en het burgerjaarverslag.