Belastingen

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet WOZ (waardering onroerende zaken). Vanaf 2008 werkt gemeente Lingewaal samen met Belasting Samenwerking Rivierenland (BSR) uit Tiel. De BSR verricht alle werkzaamheden op belastinggebied, kwijtschelding en WOZ voor de gemeente.

BSR

Neem voor meer informatie over de gemeentelijke belastingen contact op met BSR.
Website: www.bsr.nl
Telefoonnummer: 0344 – 704 704

De Blomboogerd 1
4003 BX Tiel

Postbus 18
4000 AA Tiel

Digitaal loket

In het digitaal loket van de BSR vindt u snel en gemakkelijk informatie over producten en diensten van de belastingdienst, bijvoorbeeld:

  • bezwaar maken;
  • automatische incasso aanvragen, wijzigen of stopzetten;
  • kwijtschelding aanvragen;
  • aanslagen, taxatieverslagen en betalingen raadplegen.

Het digitaal loket is persoonlijk, u moet inloggen met uw DigiD gebruikersnaam en wachtwoord.