Vuren, Melding 8.40

Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 17-01-2018
Toelichting:

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende melding op grond van artikel 8.40 van de Wet milieubeheer is geaccepteerd:

  • Een melding ingevolge het Activiteitenbesluit milieubeheer voor het veranderen van een rundveehouderij aan de Landscheiding 4 (4214 KM) te Vuren (10 januari 2018).

De melding ligt ter inzage van donderdag 18 januari t/m woensdag 28 februari 2018 elke werkdag van 09.00 tot 12.00 uur bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving. U kunt na telefonische afspraak via 0345 – 63 40 00 de stukken tijdens bovengenoemde periode ook op donderdagavond van 17.30 tot 19.30 uur inzien. Desgevraagd kan iemand een mondelinge toelichting op de stukken geven. Deze bekendmaking heeft een informatief karakter.

Soort bekendmaking: Wet Milieubeheer