Spijk, Haarweg 3

Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 14-11-2018
Toelichting:

Het plaatsen van bruggen

Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning aanvraag

De publicatie van aangevraagde vergunningen heeft slechts een informerend karakter. Tegen een aangevraagde vergunning kunt u geen bezwaarschrift indienen. Dat kan pas als de vergunning is verleend.