Spijk, Haarweg 2

Gegevens bekendmaking
Verzenddatum: 23-11-2018
Publicatiedatum: 28-11-2018
Toelichting:

Het slopen van bedrijfsgebouwen

Soort bekendmaking: Meldingen

Tegen meldingen staan geen bezwaar- en/of beroepsprocedures open.