Sloop en herbouw woning Zuiderlingedijk 67 in Spijk

Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 21-11-2018
Toelichting:

Ontwerp-omgevingsvergunning voor de sloop en herbouw van een woning aan de Zuiderlingedijk 67 te Spijk en de zakelijke beschrijving van de anterieure overeenkomst.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat zij voornemens is met toepassing artikel  2.10 en 2.12 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en gebruikmaking van het bepaalde in artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht medewerking te verlenen aan de sloop en herbouw van een woning aan de Zuiderlingedijk 67 te Spijk. Het ontwerp van de omgevingsvergunning en de zakelijke beschrijving van de anterieure overeenkomst liggen ter inzage in het gemeentehuis van Lingewaal. De ontwerpvergunning met bijbehorende stukken kan daarnaast worden ingezien. 

Zienswijzen en adviezen

De aanvraag en de ontwerpbeschikking met bijbehorende stukken worden op grond van de Algemene wet bestuursrecht met ingang van 22 november 2018 t/m 2 januari 2019 ter inzage gelegd. Binnen zes weken na start van de ter inzage termijn kunnen eventuele zienswijzen tegen of adviezen over de ontwerpbeschikking worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lingewaal, Postbus 1014, 4147 ZG Asperen. Zienswijzen kunnen zowel mondeling als schriftelijk worden ingediend.

Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning ontwerp