Ontwerpbestemmingsplan Leerdamseweg 44 - Engweg, Asperen (De Schildkamp)

Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 22-02-2018
Toelichting:

Burgemeester en wethouders maken naar aanleiding van het bepaalde in  artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening de terinzagelegging bekend van het ontwerpbestemmingsplan “Leerdamseweg 44 - Engweg, Asperen”. Het gaat om hotel, restaurant, vergader-, congres- en sportcentrum De Schildkamp.

Toelichting

De eigenaar/exploitant van dit complex verzoekt, naast enige ondergeschikte wijzigingen, zijn activiteiten uit te breiden met de mogelijkheid tot het houden van teambuildings- en sportactiviteiten, met daarbij behorend ondersteunend horeca-activiteiten. Het verzoek past niet binnen de bestemming van de geldende beheersverordening “Kern Asperen” en het bestemmingsplan “Kern Asperen” (oostelijk deel van het plangebied). Om de ontwikkeling toch mogelijk te maken, wordt een nieuw bestemmingsplan voorbereid.

Ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan ligt van 22 februari t/m 4 april 2018 ter inzage in het gemeentehuis tijdens openingstijden. Voor inzage buiten deze tijden kunt u een afspraak maken via 0345 – 63 40 00. Het plan kunt u ook digitaal inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Soort bekendmaking: Bestemmingsplan ontwerp