Kennisgeving ontwerpbeslissing

Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 05-12-2018
Toelichting:

burgemeester en wethouders maken bekend dat met ingang van 6 december 2018 gedurende zes weken ter inzage ligt het ontwerpbesluit inzake de navolgende aanvraag om omgevingsvergunning:

  • Heidensweg 1, 4161 AA Heukelum het verbouwen van een berging tot woning.

U kunt de desbetreffende stukken inzien bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving. Voordat de burgemeester en wethouders een besluit nemen over het al dan niet verlengen van vergunning kunt u tijdens de inzagetermijn een schriftelijke of mondelinge zienswijze indienen tegen het plan. Voor het naar voren brengen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken via 0345 – 63 40 00.

Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning ontwerp