Inwerkingtreding regeling ‘Besluit mandaat, volmacht en machtiging’

Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 24-01-2018
Toelichting:

Het ‘Besluit mandaat, volmacht en machtiging gemeente Lingewaal 2017’ is per 20 januari 2018 in werking getreden. Deze vervangt de regeling uit 2016. U kunt het besluit raadplegen op de website van officiële bekendmakingen.

Soort bekendmaking: Overig