Herwijnen, Zworrelstraat 77

Gegevens bekendmaking
Verzenddatum: 30-10-2018
Publicatiedatum: 07-11-2018
Toelichting:

Het brandveilig gebruik van een gymzaal

Soort bekendmaking: Meldingen

Tegen meldingen staan geen bezwaar- en/of beroepsprocedures open.