Herwijnen, Wadensteinsesteeg 6s

Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 14-11-2018
Toelichting:

Het wijzigen van de locatie van de opslag van vaste mest en dat er geen opslag van dieselolie meer plaatsvindt.

Soort bekendmaking: Wet Milieubeheer