Herwijnen, Tiendweg 1

Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 05-12-2018
Toelichting:

Het oprichten van een melkveehouderij met woning

Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning aanvraag

De publicatie van aangevraagde vergunningen heeft slechts een informerend karakter. Tegen een aangevraagde vergunning kunt u geen bezwaarschrift indienen. Dat kan pas als de vergunning is verleend.