Herwijnen, Nieuwe Steeg 74

Gegevens bekendmaking
Verzenddatum: 07-11-2018
Publicatiedatum: 14-11-2018
Toelichting:

Het brandveilig gebruik van een entreegebouw

Soort bekendmaking: Meldingen

Tegen meldingen staan geen bezwaar- en/of beroepsprocedures open.