Herwijnen, Geerstraat 10

Gegevens bekendmaking
Verzenddatum: 16-02-2018
Publicatiedatum: 21-02-2018
Toelichting:

Het verwijderen van asbesthoudende materialen

Soort bekendmaking: Meldingen

Tegen meldingen staan geen bezwaar- en/of beroepsprocedures open.