Herwijnen, Achterweg 59

Gegevens bekendmaking
Einde bezwaartermijn: 01-03-2018
Verzenddatum: 17-01-2018
Publicatiedatum: 24-01-2018
Toelichting:

Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning verleend

De besluiten liggen zes weken, vanaf de dag na de bij de vergunning vermelde verzenddatum, ter inzage in het gemeentehuis te Asperen tijdens openingstijden. Buiten deze tijden om kunt u telefonisch een afspraak maken via 0345 - 63 40 00.