Geaccepteerde meldingen

Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 26-09-2018
Toelichting:

De volgende meldingen zijn geaccepteerd:

Melding aanleg gesloten bodemenergiesysteem buiten inrichtingen

Een melding voor het realiseren van een gesloten bodemenergiesysteem op het adres Zworrelstraat 73 de Landscheiding 1a (4171 AH) te Herwijnen, 22-09-2018

Melding Activiteitenbesluit

Een melding activiteitenbesluit voor het starten van een transportbedrijf op het adres Gaanweg 13 (42174 KA) te Vuren, 19-09-2018

Deze bekendmaking heeft een informatief karakter. Bezwaren kunnen niet gemaakt worden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Rivierenland via 0344 – 57 93 14.

Soort bekendmaking: Wet Milieubeheer